بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

چهارشنبه، 30، آبان، 1397 | Wednesday، 21 November، 2018
اخبار انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گلستان

ضرایب منطقه ای احیاء می شود

ضرایب منطقه ای احیاء می شود ضرایب منطقه ای احیاء می شود آقای جلالی دبیرانجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی با اعلام این خبر که ضرایب منطقه ای رشته ها احیاء و اصلاح می گردد. گفت در این زمینه تا به حال ۵ جلسه کارشناسی با همکاران پیمانکار و ۲ جلسه با مدیران دستگاههای اجرائی و ...[…]