پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

سرویس ۵۷هزار پایه چراغ روشنایی معابر در استان مرکزی

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از سرویس نزدیک به ۵۷هزار پایه چراغ روشنایی معابر در استان طی ۹ماه سال جاری خبرداد. مهندس محمد مرادی افزود: بازدیدشبکه روشنایی معابر ، آزادسازی چراغ های درگیر با درختان،شستشوی چراغ های منصوبه بر روی پایه های بتونی، ایمن سازی پایه روشنایی ،تعویض لامپ ...[…]