معارفه شهردار (دکتر فاضلی حق پناه)

معارفه شهردار مطلب شماره چهار (دکتر فاضلی حق پناه) در پایان مراسم معارفه دکتر سید ...

دیدار با امام جمعه قوچان

امام جمعه قوچان: در زمینه عمران دل شیر میخواهد که یک اقدام اساسی و انقلابی ...

پنجاه و نهمین جلسه‌ شورای اسلامی شهر

پنجاه و نهمین جلسه‌ شورای اسلامی شهر با حضور ریاست و اکثریت اعضاشورای اسلامی شهر، ...

دیدارصمیمانه اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداربا ...

دراین جلسه اعضای شورا وشهردار با خوش آمد گویی، برای فرماندار جدید آرزوی موفقیت نمودند..در ...

پنجاه و هشتمین جلسه‌ شورای اسلامی شهر

با حضور ریاست و اکثریت اعضاشورای اسلامی شهر و شهردارقوچان آقای دکتر فاضلی حق پناه ...

ازدیداز کارخانه آسفالت و سنگ شکن

بازدید ریاست و اعضای شورای اسلامی شهربه همراه مهندس مهدوی معاونت عمرانی شهرداری از مرکز ...

“آگهی مزایده بهره برداری و مدیریت كشتارگاه ...

شهرداری قوچان در نظر دارد باستناد مصوبه شماره ۲۸۵/ش مورخ ۸/۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قوچان، ...

تلاش شبانه‌روزی شهرداری قوچان برای خدمت رسانی ...

لاش شبانه‌روزی شهرداری قوچان برای خدمت رسانی به شهروندان.بازدید میدانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قوچان

وارستگان خراسان

وارستگان خراسان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

فراسازه اترک

فراسازه اترک یک شرکت در شهر قوچان می باشد

فاراب گستر خبوشان

فاراب گستر خبوشان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

خاور سازه آساک

خاور سازه آساک یک شرکت در شهر قوچان می باشد

پیمان خبوشان

پیمان خبوشان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

پیران دژ قوچان

پیران دژ قوچان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

پیمانکاران شهر قوچان

وارستگان خراسانوارستگان خراسان

وارستگان خراسان

وارستگان خراسان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

فراسازه اترکفراسازه اترک

فراسازه اترک

فراسازه اترک یک شرکت در شهر قوچان می باشد

فاراب گستر خبوشانفاراب گستر خبوشان

فاراب گستر خبوشان

فاراب گستر خبوشان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

خاور سازه آساکخاور سازه آساک

خاور سازه آساک

خاور سازه آساک یک شرکت در شهر قوچان می باشد

پیمان خبوشانپیمان خبوشان

پیمان خبوشان

پیمان خبوشان یک شرکت در شهر قوچان می باشد

پیران دژ قوچانپیران دژ قوچان

پیران دژ قوچان

پیران دژ قوچان یک شرکت در شهر قوچان می باشد