شهرداری بیرجند میزبان شهردار و اعضای شورای ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس نقوی شهردار، اعضای شورای ...

برگزاری مسابقه ویلچررانی در بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مسابقه ویلچررانی به مناسبت روز ...

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز ...

مهندس امیر ابراهیم زاده اظهار داشت: از نظر درخت، گونه قالب فضای سبز شهر بیرجند ...

در آیین کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی حکیم ...

استاندار خراسان جنوبی روز گذشته در آیین کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری از ...

ایمنی عبور و مرور دانش آموزان با ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند معاون امور عمرانی، حمل و ...

هم اندیشی ناظرین معماری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان در تاریخ ششم آذرماه نشستی با حضور ناظرین معماری با ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بیرجند

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کیدشت

کیدشت یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

پیمانکاران شهر بیرجند

هیدروساز شرقهیدروساز شرق

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلومیرجانلو

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجندکویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

قهستان سازه شرققهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

فرد آب شرق بیرجندفرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شادی سازه بیرجندشادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد