رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند/ خراسان‌جنوبی سهمی ...

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به خارج شدن خراسان جنوبی از لیست استانهای ...

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند ...

اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند با تغییر کاربری‌های کمیسیون ماده پنج به دلیل ...

در صحن علنی شورای اسلامی شهر بیرجند ...

دکتر رضا حسنی صفت اظهار داشت: بر اساس گزارش عملکرد بودجه شش ماهه ابتدای سال ...

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند از موافقت ...

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و ...

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند ...

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار داشت: در این جلسه درخواست شهردار بیرجند مبنی بر ...

توسط شورای اسلامی شهر بیرجند صورت می ...

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به انجام آسفالت خیابان‌ها توسط شهرداری افزود: بعد ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بیرجند

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کیدشت

کیدشت یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

پیمانکاران شهر بیرجند

هیدروساز شرقهیدروساز شرق

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلومیرجانلو

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجندکویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

قهستان سازه شرققهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

فرد آب شرق بیرجندفرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شادی سازه بیرجندشادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد