اهتمام جـدی سازمان،بـر افزایش خدمات الکـترونیکی

اشاره و عنوان کرد: جهت رفاه مهندسین در شرایط فعلی و سرعت در اقدامات و ...

الـزام استفاده از جوشـکار مــاهر در کـارگـاههای ...

برابر مقررات ملی (۷-۱-۶ مبحث دوم) وسایر ضوابط جاری از جمله قرارداد نظارت، مجریان و ...

بازدیــد از پروژ ه های شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی سازمان، با حضور اعضا نظارت عالیه و مدیریت گاز و نماینده ...

ارائه پیشنهاد در خصوص، بازنگری مبـحث ۱۲ ...

با استناد به نامه شماره ۵۶۵۴-۱۱-۹۹ مورخ ۰۸/۰۴/۹۹، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، مبنی بر ...

اعطای حکم مدیر دفتر نمایندگی سازمان در ...

به گزارش روابط عمومی سازمان، روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه با حضور رییس سازمان نظام مهندسی ...

نکات بهداشتی قابل توجه در کارگاههای ساختمانی

سرویس‌های بهداشتی وبازگذاشتن درب و پنجرها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی. پتوهای ...

موانع قانونی و عملیاتی اجرای قانون پیش ...

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت الاسلام «یدالله وحدانی نیا» ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بیرجند

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کیدشت

کیدشت یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

پیمانکاران شهر بیرجند

هیدروساز شرقهیدروساز شرق

هیدروساز شرق

هیدروساز شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

میرجانلومیرجانلو

میرجانلو

میرجانلو یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

کویر زدا بیرجندکویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند

کویر زدا بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

قهستان سازه شرققهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق

قهستان سازه شرق یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

فرد آب شرق بیرجندفرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند

فرد آب شرق بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

شادی سازه بیرجندشادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند

شادی سازه بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد