ضد عفونی ناوگان حمل و نقل شهری ...

عملیات ضد عفونی ناوگان حمل نقل درون شهری و اماکن عموی توسط شهرداری اسفراین در ...

پیام تقدیر و تشکر شهردار و اعضای ...

پیام تقدیر و تشکر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین از پزشکان و کادر ...

گردهمایی بازنشستگان شهرداری اسفراین پاییز 1398

در ادامه حبیب الله رمضانی به نمایندگی از بازنشستگان برپایی این مراسم را باعث ایجاد ...

بازدید مدیر کل راه شهرسازی خراسان شمالی ...

بازدید مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی جناب آقای نژاد صفوی به همراه شهردار، ...

راه اندازی مرکز مانیتوریگ

روابط عمومی شهرداری اسفراین اعلام کرد با نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ در محل ...

آگهی استخدامی شهرداریها

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اعلام کرد بر اساس مجوز شماره 2257 ...

آگهی چمن زنی شهرداری صادر شد

آگهی چمن زنی شهرداری اسفراین منتشر شد

آگهی اقدامات عمرانی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد تعدادی از پروژه های خود را به اشخاص حقیقی و ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر اسفراین

گنج سرما

گنج سرما یک شرکت در شهر اسفراین می باشد

سامان ساخت بهینه

سامان ساخت بهینه یک شرکت در شهر اسفراین می باشد

اسفرا طوس

اسفرا طوس یک شرکت در شهر اسفراین می باشد

پیمانکاران شهر اسفراین

گنج سرماگنج سرما

گنج سرما

گنج سرما یک شرکت در شهر اسفراین می باشد

سامان ساخت بهینهسامان ساخت بهینه

سامان ساخت بهینه

سامان ساخت بهینه یک شرکت در شهر اسفراین می باشد

اسفرا طوساسفرا طوس

اسفرا طوس

اسفرا طوس یک شرکت در شهر اسفراین می باشد