پروژه ساختمان اداری اقتصاد دارایی خراسان شمالی ...

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان شمالی از پیشرفت حدود 95 درصدی پروژه ...

شرح گزارش یکصد وبیستمین جلسه شورای اسلامی ...

جایگزینی وثیقه بانکی به جای مبلغ تسهیلات با املاک، تصویب پیشنهاد تعرفه تخفیف عوارض، میزبانی ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد

مهندس زارعی دراین جلسه به درخواستهای ملکی شهروندان پاسخ داد و مطالبات مالی که ازجمله ...

نشست خبری شهردار بجنورد با اصحاب رسانه ...

نشست خبری شهردار بجنورد با اصحاب رسانه درفضایی دوستانه برای نقد برگزار شد توجه به ...

مسائل و مشکلات استان را بیشتر مدیریت ...

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : مسائل و مشکلات استان را باید بیشتر ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی استان خراسان شمالى

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

   یولدوز آلاداغ

   یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

    هالتوزان

    هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

     نور نگار توس

     نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

      میلاد بتن شیروان

      میلاد بتن شیروان یک شرکت در شهر شیروان می باشد

       پیمانکاران استان خراسان شمالى

       یولدوز آلاداغیولدوز آلاداغ

       یولدوز آلاداغ

       یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

       هالتوزانهالتوزان

       هالتوزان

       هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

       نور نگار توسنور نگار توس

       نور نگار توس

       نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

       میلاد بتن شیروانمیلاد بتن شیروان

       میلاد بتن شیروان

       میلاد بتن شیروان یک شرکت در شهر شیروان می باشد

       ممتاز سازه گسترانممتاز سازه گستران

       ممتاز سازه گستران

       ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

       مدائن بجنوردمدائن بجنورد

       مدائن بجنورد

       مدائن بجنورد یک شرکت در شهر بجنورد می باشد