شرح گزارش یکصد وبیستمین جلسه شورای اسلامی ...

جایگزینی وثیقه بانکی به جای مبلغ تسهیلات با املاک، تصویب پیشنهاد تعرفه تخفیف عوارض، میزبانی ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد

مهندس زارعی دراین جلسه به درخواستهای ملکی شهروندان پاسخ داد و مطالبات مالی که ازجمله ...

نشست خبری شهردار بجنورد با اصحاب رسانه ...

نشست خبری شهردار بجنورد با اصحاب رسانه درفضایی دوستانه برای نقد برگزار شد توجه به ...

نشست مشترک شهرداربجنورد و ریاست سازمان نظام ...

مهندس رمضانی از شهرداری درخواست همکاری و مشارکت در تلاش برای شناسنامه دارکردن املاک ساختمانی ...

دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات با شهردار بجنورد

مهندس هاشمی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان به همراه معاونین این شرکت به دیدار مهندس زارعی، ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد سه شنبه برگزار ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد سه شنبه برگزار شد جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد این هفته به ...

قول مساعد شهردار بجنورد برای حل مشکلات ...

مدیرکل دامپزشکی استان نیز با شرح مختصری از مشکلات و موانع ارتقای سطح بهداشتی و ...

مراحل فرایند شهرسازی

مراحل فرایند شهرسازیو صدور پروانه

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بجنورد

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

پیمانکاران شهر بجنورد

یولدوز آلاداغیولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزانهالتوزان

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توسنور نگار توس

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گسترانممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

مدائن بجنوردمدائن بجنورد

مدائن بجنورد

مدائن بجنورد یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

کی کیکی کی

کی کی

کی کی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد