دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات با شهردار بجنورد

مهندس هاشمی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان به همراه معاونین این شرکت به دیدار مهندس زارعی، ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد سه شنبه برگزار ...

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد سه شنبه برگزار شد جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد این هفته به ...

قول مساعد شهردار بجنورد برای حل مشکلات ...

مدیرکل دامپزشکی استان نیز با شرح مختصری از مشکلات و موانع ارتقای سطح بهداشتی و ...

مراحل فرایند شهرسازی

مراحل فرایند شهرسازیو صدور پروانه

توجه به حاشیه شهر، مهمترین اولویت شهرداری ...

هادی زارعی روز یکشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر بجنورد از شفافیت، آسان سازی ...

شهرداری بجنورد الکترونیکی می شود/قرارداد پیمانکار کشتارگاه ...

شهردار جدید بجنورد گفت: طی یک ماه آینده سیستم امور اداری شهرداری بجنورد تمام الکترونیکی ...

نخستین اظهار نظر رسمی شهردار بجنورد؛ از ...

شهردار بجنورد در نخستین اظهار نظر رسمی خود پس از تصدی پست شهرداری٬ گفت: از ...

حمایت بی قید وشرط شهردار بجنورد از ...

شهردار بجنورد درنشستی که با موضوع بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری با حضور دکتر ندیم ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بجنورد

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

پیمانکاران شهر بجنورد

یولدوز آلاداغیولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزانهالتوزان

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توسنور نگار توس

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گسترانممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

مدائن بجنوردمدائن بجنورد

مدائن بجنورد

مدائن بجنورد یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

کی کیکی کی

کی کی

کی کی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد