نشست مشترک آبفای شهری و شهرداری بجنورد

دکتر ایمان چلیچ مشاورمدیرعامل شرکت آبفا نیز با ذکر اینکه تاکنون این سطح از همکاری ...

‍ همایش بزرگ دوچرخه سواری دربجنورد برگزار ...

دراین همایش شهردار بجنورد ضمن خیرمقدم به مدیران و ابراز خرسندی از مشارکت بالای شهروندان ...

محلات مختلف شهر هر هفته میزبان شهرداری ...

مهندس زارعی افزود؛ با هدف اجرای عدالت در برخورداری از خدمات شهردادی بجنورد در محلات ...

امروز شهرداربجنورد تحقق بومی سازی ” جهش ...

ایشان درفراز دیگری از سخنانش افزود: اینکه امروز شهرداری بجنورد اقدام به تولید و پرورش ...

دیدار مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی...

ساقی با بیان اینکه استان خراسان شمالی، روستامحور است و شرکت ابفا آمادگی تامین آب ...

عملیات اجرایی آبرسانی پایدار به ٣۵٠٠...

ساقی، مدیرعامل این شرکت در مراسم آغاز عملیات حفر چاه گفت: جهت رفع کمبود آب ...

شهرداربجنورد مصمم درتوزیع عدالت اجتماعی برای همه ...

مهندس زارعی بیان کرد: باید به کاربری و هدف آن هم توجه کرد، بوستانها فضایی ...

درآمدزایی با تولید پیله ابریشم در شهرداری ...

مهندس زارعی با اشاره به اینکه اجرای بزرگترین طرح نوغانداری (کرم ابریشم) استان توسط شهرداری ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بجنورد

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالیشرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

پیمانکاران شهر بجنورد

یولدوز آلاداغیولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ

یولدوز آلاداغ یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

هالتوزانهالتوزان

هالتوزان

هالتوزان یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

نور نگار توسنور نگار توس

نور نگار توس

نور نگار توس یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ممتاز سازه گسترانممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران

ممتاز سازه گستران یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

مدائن بجنوردمدائن بجنورد

مدائن بجنورد

مدائن بجنورد یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

کی کیکی کی

کی کی

کی کی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد