نشست صمیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی ...

پیرامون سلسه نشستهای ماهیانه شورای اسلامی شهر و شهرداری، نشست صمیمی با حضور ریاست و ...

جلسه بررسی پیشنهادات شهرداری در مورخ 98/10/07 ...

تصاویر جلسه بررسی پیشنهادات که در عصر هفتمین روز از دی ماه سال جاری با ...

جلسه بررسی پیشنهادات شهرداری مورخ 98/07/09 برگزار ...

جلسه بررسی پیشنهادات شهرداری با حضور شهردار ازنا در مورخ 98/07/09 به ریاست آقای حاج ...

حق بهره برداری پارک جنگلی اشترانکوه به ...

با تلاش و پیگیری های مجدانه مهندس عابدینی سرپرست محترم شهرداری ازنا و ریاست و ...