نشست صمیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری ازنا برگزار گردید.

نشست صمیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری ازنا برگزار گردید.

پیرامون سلسه نشستهای ماهیانه شورای اسلامی شهر و شهرداری، نشست صمیمی با حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری ازنا با موضوع بررسی و هم اندیشی در خصوص پیشبرد امورات جاری شهرداری در مورخ 98/10/03 در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید، که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید که در ذیل فایل آن موجود می باشد:

فایل مصوبات صورتجلسه
2

تصاویر مربوط به دیدار ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری مورخ 98/10/03 می باشد:

sssssss

ddddddddddd

sss

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ازنا

  منبع خبر

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا یک شهرداری در شهر ازنا می باشد

   نظرات