تعرفه عوارض‌ محلی‌ و‌ بهای‌ خدمات شهرداری ازنا سال 1399

تعرفه عوارضی سال 1399

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ازنا

  منبع خبر

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا یک شهرداری در شهر ازنا می باشد

   نظرات