تخریب هفتمین واحد تجاری به ارزش چهارمیلیارد ...

⭕️تخریب هفتمین واحد تجاری به ارزش چهارمیلیارد ریال در یک ماه اخیرجهت تعریض خیابان امام ...

حقوق‌شهروندی استفاده از معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها ...

حقوق‌شهروندی استفاده از معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها حق عمومی تمامی شهروندان است..سد معبر تضییع حقوق ...

آغاز عملیات تسطیح و زیر سازی منطقه ...

⭕️آغاز عملیات تسطیح و زیر سازی منطقه آذر آباد باحضور سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی مهندس ...

فراخوان طراحی نشان (لوگو) شهرداری دلیجان

شهرداری دلیجان در نظر دارد طراحی نشان خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به ...