تخریب یک واحد تجاری به ارزش پنج میلیارد ریال جهت تعریض خیابان امام خمینی توسط شهرداری دلیجان

لینک اصل خبر در سایت شهر دلیجان

    منبع خبر

    شهر دلیجان

    شهر دلیجان یک شهرداری در شهر دلیجان می باشد

      نظرات