تخریب هفتمین واحد تجاری به ارزش چهارمیلیارد ریال در یک ماه اخیرجهت تعریض خیابان امام خمینی توسط شهرداری دلیجان

⭕️تخریب  هفتمین واحد تجاری  به ارزش چهارمیلیارد ریال در یک ماه اخیرجهت تعریض خیابان امام خمینی توسط شهرداری دلیجان
✅یک واحد تجاری از املاک خیابان امام خمینی ابتدای کوچه نیکو امروز بعد از توافقات انجام شده  توسط پرسنل شهرداری جهت روان سازی ترافیکی خیابان امام تخریب شد.
لینک اصل خبر در سایت شهر دلیجان

    منبع خبر

    شهر دلیجان

    شهر دلیجان یک شهرداری در شهر دلیجان می باشد

      نظرات