پیام تبریک مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ...

خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی صحیح و تنویر افکار عمومی ...

شهردار یزد بر لزوم حفظ بافت...

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - جمال الدین عزیزی در ...

ساماندهی کارگران فصلی هم به...

در این نشست محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ...

فضاسازی متفاوت شهر در دهه...

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد - سید ...

شهردار یزد: نگهداری دام و...

شهردار شهر جهانی یزد ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی در محدوده شهر یزد ...

نگهداری دام و طیور در محدوده...

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی در محدوده شهر یزد و بافت مسکونی ...

در نشست با معاون علمی و...

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده و ...

شهرداری یزد در خصوص پلمپ...

لذا با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد، ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر یزد

شرکت تولید نیروی برق یزدشرکت تولید نیروی برق یزد

شرکت تولید نیروی برق یزد

شرکت تولید نیروی برق یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزدشرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان یزدشرکت آب و فاضلاب استان یزد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت برق منطقه ای یزدشرکت برق منطقه ای یزد

شرکت برق منطقه ای یزد

شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزدشرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت مدیریت تولید برق یزدشرکت مدیریت تولید برق یزد

شرکت مدیریت تولید برق یزد

شرکت مدیریت تولید برق یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

مهندسین مشاور شهر یزد

یزدبنایزدبنا

یزدبنا

یزدبنا یک شرکت در شهر یزد می باشد

یار آب شهریار آب شهر

یار آب شهر

یار آب شهر یک شرکت در شهر یزد می باشد

مهندسی ناظران کویرمهندسی ناظران کویر

مهندسی ناظران کویر

مهندسی ناظران کویر یک شرکت در شهر یزد می باشد

مهاب یزدمهاب یزد

مهاب یزد

مهاب یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

کوثر ریز یزدکوثر ریز یزد

کوثر ریز یزد

کوثر ریز یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

زیست بوم پژوهزیست بوم پژوه

زیست بوم پژوه

زیست بوم پژوه یک شرکت در شهر یزد می باشد

پیمانکاران شهر یزد

یزد نیرویزد نیرو

یزد نیرو

یزد نیرو یک شرکت در شهر یزد می باشد

یزد راهبانیزد راهبان

یزد راهبان

یزد راهبان یک شرکت در شهر یزد می باشد

نیرو رساننیرو رسان

نیرو رسان

نیرو رسان یک شرکت در شهر یزد می باشد

نیارش سازه کویرنیارش سازه کویر

نیارش سازه کویر

نیارش سازه کویر یک شرکت در شهر یزد می باشد

نما رخ نما رخ

نما رخ

نما رخ یک شرکت در شهر یزد می باشد

ناودیس سازه یزدناودیس سازه یزد

ناودیس سازه یزد

ناودیس سازه یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد