شهرداری تویسرکان

شهرداری تویسرکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر تویسرکان می باشد

با بررسی وشواهد و اسنادی که بدست آمده است می توان گفت یقیناً بلدیه تویسرکان حداقل پیش از سال 1310 هجری شمسی دارای سابقه تاسیس و خدمت به همشهریان بوده است که ابلاغیه شماره 2671 مورخ 1310/4/1 وزارت داخله (وزارت کشور) مبنی بر انتصاب مرحوم اسفندیارخان هرمزی به سمت نویسنده و محاسب بلدیه تویسرکان که معادل مسئول امور مالی فعلی است، معتبرترین سند موجود در این رابطه است.