عملکرد واحد آموزش شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

اعزام کارکنان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت برای خدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع ۵۱ نفر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تویسرکان

  منبع خبر

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر تویسرکان می باشد

   نظرات