عملکرد امور مالی شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

پرداخت کلیه حقوقات پرسنل رسمی و قراردادی

پرداخت حق بیمه و مالیات کلیه پرسنل

پرداخت سنوات بازنشستگی تعدادی از پرسنل

پرداخت هزینه های پستی

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن اداره

پرداخت هزینه های حسابرسی

پرداخت نیم درصد درآمد به کتابخانه ها

پرداخت مطالبات شهرداری برای بازگشایی معابر

پرداخت علی الحساب به پیمانکاران

انعقاد قرارداد با پیمانکاران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تویسرکان

  منبع خبر

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر تویسرکان می باشد

   نظرات