عملکرد واحد آرامستان شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

تعداد متوفیان ۵۱ نفر بوده که ۴۴ نفر از آنها به صورت طبیعی و ۷ نفر بر اثر حادثه به دیار باقی شتافتند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تویسرکان

  منبع خبر

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر تویسرکان می باشد

   نظرات