عملکرد واحد فضای سبز شهرداری تویسرکان در تابستان ۱۳۹۷ (سه ماهه دوم)

آبیاری روزانه فضاهای سبز سطح شهر، پارکها، میادین و . . .

اصلاح و هرس چمن های سطح شهر به صورت دوره ای

وجین دوره ای علف های هرز

سم پاشی گلهای فصلی سطح شهر (سم کنه)

سم پاشی درختچه ها و گلهای رز سطح شهر (سم شته)

گلکاری گلدان ها، بلوارها و پارکها

هرس دوره ای شمشادها و درختچه های سطح شهر

نظافت پارکها و سرویس های بهداشتی عمومی

تنظیف رآبنماهای سطح شهر

قطع ۸۰ اصله درخت خشک از معابر و پارکها

تعمیر تاسیسات مربوط به فضای سبز شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تویسرکان

  منبع خبر

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان

  شهرداری تویسرکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر تویسرکان می باشد

   نظرات