انا لله و انا الیه راجعون

روح بلند عالم جلیل القدر و مبارز انقلابی، یار صدیق امام و یاور وفادار رهبر ...

عملکرد واحد امور اداری و کارگزینی در ...

۱- پیگیری و اصلاح چارت سازمانی جدید برای تمام پرسنل رسمی و پیمانی ۲- صدور ...

عملکرد واحد آموزش شهرداری تویسرکان در تابستان ...

اعزام کارکنان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت برای خدمات رسانی بهتر به ارباب ...

عملکرد امور مالی شهرداری تویسرکان در تابستان ...

پرداخت کلیه حقوقات پرسنل رسمی و قراردادی پرداخت حق بیمه و مالیات کلیه پرسنل پرداخت ...

عملکرد واحد آرامستان شهرداری تویسرکان در تابستان ...

تعداد متوفیان ۵۱ نفر بوده که ۴۴ نفر از آنها به صورت طبیعی و ۷ ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر تویسرکان

موج گیر سازه

موج گیر سازه یک شرکت در شهر تویسرکان می باشد

ساری آب الوند

ساری آب الوند یک شرکت در شهر تویسرکان می باشد

پیمانکاران شهر تویسرکان

موج گیر سازهموج گیر سازه

موج گیر سازه

موج گیر سازه یک شرکت در شهر تویسرکان می باشد

ساری آب الوندساری آب الوند

ساری آب الوند

ساری آب الوند یک شرکت در شهر تویسرکان می باشد