شركت آب منطقه‌ای كهكیلویه و بویراحمد

شركت آب منطقه‌ای كهكیلویه و بویراحمد یک سازمان دولتی می باشد