شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

ستفاده از نیروی برق در محدوده جغرافیائی شركت توزیع نیروی برق قزوین در سال ۱۳۱۰ آغاز شد. تامین برق ابتدا توسط بخش خصوصی از طریق یكدستگاه دیزل ژنراتور ۱۰۰ كیلوواتی بود وبتدریج با افزایش مصرف دو دستگاه دیگر با قدرت ۶۸۸ كیلووات به آن افزوده گردید با تاسیس وزارت آب و برق در سال ۴۳ نیروگاه قزوین با داشتن ۵ دستگاه دیزل ژنراتور بقدرت ۲۵۰۰ كیلووات كه تحت پوشش برق تهران قرارداشت به شبكه سراسری برق متصل گردید. براساس مصالح وزارت نیرو در سال ۱۳۶۶ از برق تهران جدا و تحت پوشش برق منطقه ای گیلان قرار گرفت در سال ۱۳۶۷ با تاسیس شركت برق منطقه أی زنجان از برق منطقه أی گیلان منفك و تحت پوشش شركت جدیدالتاسیس زنجان قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۷۲ براساس سیاستهای وزارت نیرو مبنی بر تشكیل شركتهای توزیع، در قالب شركت توزیع نیروی برق استان قزوین عهده دار تامین و توزیع نیروی برق در محدوده جغرافیائی قزوین گردید. در سال ۱۳۸۶ استقلال شرکت توزیع اعلام و به زیر مجموعه شركت مادر تخصصی توانیر منتقل گردید و تحت نظر شركت متبوعه انجام وظیفه می نماید.

در حال حاضر این شركت دارای ۵۶۷ هزار مشترك است كه ۸۰.۵۶ در صد آنها خانگی، ۶.۱۲ در صد عمومی ۱۱.۱۶ درصد تجاری ، ۰.۹۸ درصد كشاورزی ، ۰.۷۵  درصد صنعتی و ۰.۴۳ درصد روشنایی میباشند. از مصرف سالیانه انرژی ۲۰ درصد آنها خانگی، ۶ درصد عمومی، ۵ درصد تجاری، ۲۴ درصد كشاورزی، ۴۳ درصد صنعتی و ۲ درصد روشنایی معابر میباشد. تمام روستاهای بالای ۱۰خانوار شركت برقدار هستند وهم اكنون۸۱۰ روستای استان از نعمت برق برخوردار هستند و چهار روستا و دو امامزاده نیز از طریق انرژی خورشیدی برقدار شده اند. برق رسانی به مشتركین استان در حال حاضر توسط ۶ پست انتقال، ۳۳ پست فوق توزیع، ۹۱۲۱ پست توزیع و بیش از ۱۲۰۰۰ كیلومتر شبكه با پیك باری معادل با ۶۱۴ مگاوات (علیرغم اجرای طرحهای مدیریت مصرف و تعدیل پیک بار شرکت به میزان ۱۰۷ مگا وات) صورت میگیرد.
این شرکت با ۵ معاونت مالی و پشتیبانی، بهره برداری و دیسپاچینگ، فروش وخدمات مشترکین، برنامه ریزی و مهندسی و منابع انسانی و ۲ دفتر مستقل حراست و امورمحرمانه و روابط عمومی و ۵ مدیریت توزیع برق شهرستانهای قزوین، البرز، تاکستان، بوئین زهرا و آبیک و ۱۵ اداره برق شامل ارداق، آوج، آبگرم شال،دانسفهان در شهرستان بوئین زهرا و اسفرورین، ضیاء آباد، نهاوند در شهرستان تاکستان و محمود آباد، کوهین و کلج، اقبالیه، الموت و رازمیان در شهرستان قزوین ومحمدیه و دفتر برق شریفیه در شهرستان البرز برای مشترکین خدمات ارائه می نمایند.