شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان درتاریخ 1/1/1372 با  101 مگاوات پیک بار و 136259 مشترک عملاً از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردید و درحال حاضر دارای ۷ شهرستان ، 12 شهر ، ۱۵ بخش و46 دهستان میباشدکه باتعداد 3644 پست هوائی و زمینی باقدرتی حدود 725 مگاولت آمپر و با 5924 کیلومتر طول شبکه20 کیلوولت هوائی و زمینی و با4067 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوائی وزمینی و 882 روستای برقدار فعالیت خود را ادامه میدهد.

 

 

وضعیت تأمین برق شهرستان زنجان:

اولین نیروگاه زنجان در سال 1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با یک دستگاه دیزل ژنراتور 115 اسب بخار آغاز بکار نمود وبتدریج 4 دستگاه دیگر با قدرتهای 90 ، 575 ، 630 ، 1200 اسب بخار به نیروگاه اضافه و مورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره درسال 1348 تأسیسات فوق تحویل برق تهران شده و به شبکه سراسری وصل گردید . درحال حاضرشهرستان زنجان(شامل زنجان،ماهنشان،طارم ، ایجرود) دارای 2108 پست هوائی و زمینی باقدرتی حدود 391 مگاولت آمپر و حدود 3155 کیلومتر طول شبکه کیلوولت 20 هوائی و زمینی و 2384 کیلومترطول شبکه ضعیف هوائی و زمینی می باشد.

 

وضعیت تأمین برق شهرستان ابهر:
اولین نیروگاه ابهر در سال 1328 توسط بخش خصوصی تأسیس گردید و بالاخره پس از 20 سال با داشتن 6 دستگاه دیزل ژنراتور به قدرتهای 200 ، 160 ، 20 ، 75*3 کیلووات در سال 1348 تحویل برق تهران شده و به شبکه سراسری وصل گردید. در حال حاضر شهرستان ابهر(شامل ابهر ، خرمدره) دارای 969 پست هوائی وزمینی با قدرتی حدود 231 مگاولت آمپر و حدود 1320 کیلومتر طول شبکه بیست کیلوولت هوائی و زمینی و 787 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوائی وزمینی میباشد.

 

وضعیت تأمین برق شهرستان خدابنده:
اولین نیروگاه برق این شهرستان توسط شخصی بنام سیدسجادنیرهدی،کارمند باز نشسته سازمان آب تهران ومهندس جلالی در مرداد ماه سال 1342 تأسیس گردید که با یک ژنراتور دیزلی به قدرت500کیلووات ،100 خانوار را تأمین برق واز روشنائی برخوردار می نمود و در سال 1344 این نیروگاه به علت عدم سود دهی تعطیل و تا سال 1346 خدابنده فاقد برق بود. تا اینکه در سال 1347 شهرداری خدابنده اقدام به تأسیس نیروگاه برق با 4 ژنراتور که 3 دستگاه آن 6 سیلندر (75*2و150*1) و یک دستگاه آن 12سیلندر (500*1) جمعاً بقدرت 800 کیلووات که 1000 خانوار تأمین برق می شدوبعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1358 به برکات و نعمت جمهوری اسلامی ایران ، برق خدابنده به شبکه سراسری پیوست . در حال حاضر این شهرستان دارای 567پست هوائی و زمینی با قدرتی حدود 102مگا ولت آمپر و حدود 1449 کیلومتر طول شبکه بیست کیلوولت هوائی و زمینی و896 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی می باشد.​