مانور ضربتی اصلاح روشنایی معابر شهرخرمدره بارویکرد پدافند غیرعامل :روشنایی معابر تمامی نقاط شهر خرمدره ساماندهی شد

مانور ضربتی اصلاح روشنایی معابر شهرخرمدره بارویکرد پدافند غیرعامل :روشنایی ...

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با اعزام یازده اکیپ های عملیاتی از سراسر استان و ...

ادامه خبر