در سومین جشنواره نوآوری های شرکت های توزیع نیروی برق کشور:کسب رتبه دوم از پانزده طرح برگزیده کشوری توسط توزیع برق استان زنجان

در سومین جشنواره نوآوری های شرکت های توزیع نیروی برق کشور:کسب رتبه دوم از پانزده طرح برگزیده کشوری توسط توزیع برق استان زنجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات