تیم فوتسال ستاد شرکت توزیع برق مقام نخست مسابقات بین امورها را کسب کرد

تیم فوتسال ستاد شرکت توزیع برق مقام نخست مسابقات بین امورها را کسب کرد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات