صنعت برق به عنوان یکی از حساسترین صنایع استراتژیک و مادر در پس تأسیسات زیربنایی هر کشوری و یکی از پرهزینه‌ترین صنایع دنیا، همیشه جایگاه خاص و پراهمیت خود را در اقصی نقاط جهان دارا می‌باشد. در ایران نیز این صنعت زیربنایی و مهم علاوه بر تأمین انرژی الکتریکی مصرف‌کننده‌های مختلف، کلید گردش صنایع کشور را نیز در ابعاد وسیع به خود اختصاص داده، لذا وزارت نیرو بدنبال گسترش وسیع شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع برق در سراسر کشور از جمله منطقه مرکزی و تبدیل آن به یکی از نقاط مهم ارتباطی شبکه‌های برق صنعتی کشور، لایحه پیشنهاد ایجاد شرکت برق منطقه‌ای باختر ، متشکل از استانهای لرستان، مرکزی و همدان، به مرکزیت اراک را در تاریخ ۲۹/۲/۶۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی ایران نمود و پس از تصویب اساسنامه و تائید آن بوسیله شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۲/۱۰/۶۳، این شرکت عملاً از تاریخ ۱/۷/۶۵ فعالیت رسمی خود شروع نمود.
شرکت برق منطقه‌ای باختر که عهده‌دار تأمین برق مطمئن جهت مشترکین آن می‌باشد، سرزمین وسیعی است که از شمالی‌ترین نقطه تا جنوبی‌ترین نقطه حدود ۶۶۰ کیلومتر و از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود ۴۵۰ کیلومتر، با مساحتی حدود ۷۶۵۲۲ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.
این شرکت از شمال به برق منطقه‌ای زنجان، از غرب به برق منطقه‌ای غرب، از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان، از جنوب شرقی به برق منطقه‌ای اصفهان و از شرق و شمال شرقی به برق منطقه‌ای تهران محدود می‌شود.
حوزه تحت پوشش این شرکت بر‌اساس آخرین آمار دارای جمعیتی بالغ بر ۴٫۵ میلیون نفر می‌باشد.