استقرار مدیریت دانش در دفتر روابط عمومی برق باختر

استقرار مدیریت دانش در دفتر روابط عمومی برق باختر

مدیریت دانش در دفتر روابط عمومی برق باخترطی جلسه ای با مدیریت وکارکنان این دفتر به عنوان نمونه (پایلوت)با هدف یادگیری آسان و صرفه جویی در زمان وهزینه ها استقرار یافت .
به گزارش روابط عمومی برق باختر'امین نوری یزدان' نماینده مدیریت دانش شرکت برق منطقه ای باخترضمن بیان خبر فوق افزود: نظام مدیریت درس آموخته ها و تجارب در روابط عمومی برق باختربه منظور یادگیری آسان و انتقال تجربیات درست و غلط افراد شاغل و به کارگیری تجربیات در آینده و صرفه جویی در زمان و هزینه ها در حال انجام است.
.نوری یزدان گفت: بررسی ها نشان می دهد همانگونه که یک فرد یاد می گیرد؛ تیم ها، انجمن ها و پروژه ها نیز می توانند یادگیرنده باشند. آن ها قادرند از طریق تجربیات خود یا سایر تیم ها و انجمن ها بیاموزند. لازمه یادگیری سیستم ها طراحی ساز و کاری است که همچون مغز انسان قادر به نگهداری، مقایسه، تحلیل اطلاعات و به روز رسانی آن باشد. نام این ساز و کار کارا و اثربخش «نظام یادگیری از تجربیات» یا «مدیریت درس آموخته ها و تجارب» می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه اجرای این پروژه پرداخت و افزود:سه گام اصلی برای یادگیری از یک آموختنی عبارتند از: شناسایی، تعریف اقدام و نهادینه کردن اقدام.
ایشان در ادامه گفت:گام نخست که در خصوص شناسایی آموختنی های حاصل از تجارب است، فرآیندهای بازنگری، تحلیل و تعمیم را شامل می شود.
وی افزود:فرد یا یک تیم، پروژه یا رویدادی را مرور کرده و آنچه اتفاق افتاده است را به یاد می آورد. وظایف و فعالیت هایی که میان برنامه ریزی و پیش بینی آن ها با واقعیت تفاوت وجود دارد شناسایی می شوند. این تفاوت ممکن است مثبت یا منفی باشد. به عبارت دیگر، نتایج حاصله ممکن است نسبت به چیزی که مورد انتظار بوده بهتر یا بدتر باشد. با کمک این تفاوت ها نقاط یادگیری شناسایی می شوند.
وی با تحلیل نقاط یادگیری افزود: در این مرحله، فرد یا تیم ( اغلب به کمک یک تسهیل گر) با هم درباره علل ریشه های اتفاقات رخ داده و نتایجی که می تواند منجر به یادگیری شود به بحث و گفتگو می پردازند.
وی با مهم توصیف نمودن تعمیم به آینده گفت: آموختنی شناسایی شده چه هستند؟ برای اجتناب از اتفاقات ناگوار یا تکرار موفقیت در فعالیت های آینده، چه کارهایی باید انجام داد؟ پس از پاسخ به این سوالات می توان ادعا کرد که یک آموختنی شناسایی شده است.
وی گفت: به عبارت دیگر:«یک آموختنی شناسایی شده عبارت است از یک توصیه بر اساس یک تجربه تحلیل شده ( مثبت یا منفی) که افراد می توانند با یادگیری از آن، عملکرد خود را در یک وظیفه یا مقصود مشخص بهبود بخشند.»


در این مرحله هنوز به درس آموخته نرسیده ایم و نیازمند دو گام بعدی در این فرآیند هستیم.تعیین اقدام و اعمال تغییر.

وی در بیان تعیین اقدام گفت : اگر به دنبال یادگیری صحیح هستیم، بایستی هر آموختنی با یک اقدام همراه شود. اگر یک آموختی نیازمند تغییر است، پس به اقدامی نیاز داریم تا این تغییر حادث شود. تعیین اقدام موضوع واقعا مهمی است و علت شکست بسیاری از سیستم های آموختنی نیز همین جاست.
وی افزود:یک آموختنی شناسایی شده پایان کار نیست؛ بلکه گامی موقت در مسیر ایجاد تغییر و بهبود عملکرد است. آموختنی های شناسایی و ذخیره شده تنها آموختی هایی هستند که ممکن است هرگز نگاه مجددی به آن ها نشود و به تبع آن نیز هرگز تغییری اتفاق نیفتد.
وی در پایان به تشریح اعمال تغییرپرداخت و افزود : هر جا که اقدامی برای اصلاح چیزی اتخاذ و انجام شود آنگاه آموختنی به یادگیری ختم می شود. با اطمینان حاصل کردن از اینکه از انجام اقدامات در فعالیت ها بازخورد گرفته می شود ( از طریق اصلاح سریع امور یا به روز رسانی و پیگیری رویه ها و فرآیندهای جدید و بهبود یافته) چرخه یادگیری به پایان می رسد و یادگیری به نحو صحیح اتفاق می افتد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات