دیدار نوروزی سال ۹۸ مدیرعامل با همکاران شاغل و بازنشسته به روایت تصویر

دیدار نوروزی سال ۹۸ مدیرعامل با همکاران شاغل و بازنشسته به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات