آمادگی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در خصوص بحران احتمالی در پایتخت

گفتنی است؛ در انتهای این نشست نیز، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیران برخی از مناطق برق ، از اقدامات انجام شده و پیشگرانه خود در خصوص مقابله با بحران های احتمالی،گزارشی ارائه دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات