بیانیه چشم انداز
پیشتاز در سطح ملی با ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاری، فعالیت و پیشرفت هم راستا با توسعه پایدار
بیانیه مأموریت
تامین برق مطمئن و پایدار برای مشتریان از طریق توسعه و بهره‌برداری بهینه از تاسیسات شبکه برق، در راستای رضایتمندی ذینفعان
بیانیه ارزشها
خدمت رسانی: ارج نهادن به مشتریان و توجه به نیازها و خواسته‌های ذینفعان
یادگیری: بهبود مستمر، دانش محوری و تعالی
کرامت انسانی: همدلی، شور و نشاط، هم‌افزایی و شایسته سالاری
شفافیت: اطلاع رسانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری
اهداف کلان
افزایش رضایتمندی مشتریان
برآوردن انتظارات جامعه
افزایش رضایتمندی کارکنان
افزایش رضایتمندی سهامداران
افزایش رضایتمندی تامین کنندگان
وظایف
خرید،فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی
بهره برداری و اداره تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود
همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات مربوطه در پژوهش وبررسی به منظور پیشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در حوزه عمل شرکت
سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوط
انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خود را در امور برق به شرکت در حوزه عمل آن تفویض نماید
انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه وصلاح شرکت باشد