شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد

شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد یک شرکت در شهر یاسوج می باشد

يکی از اقدامات شايسته دولتمردان و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب استانی است. تا قبل از انقلاب تامين و توزيع آب شرب شهروندان به عهده بهداشت محيط و امور آب شهرداري‌ها بود که با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و به جهت تامين و توزيع آب شرب بهداشتی برای شهروندان، قانون تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب در تاريخ 1369/10/11 از تصويب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت و با توجه به قانون تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان کهگيلويه و بويراحمد در اواخر سال 1370 در مرکز استان تشکيل و عملا" فعاليتهای اجرايی خود را در سال 1371 آغاز نموده و هم اکنون با تشکيل اين شرکت از بدو تأسيس وظيفه تأمين و توزيع آب شرب بهداشتی و جمع آوری فاضلاب شهروندان و همچنين توزيع آب شرب 12 شهر استان و 70 روستای اقماری شهرها را برعهده دارد.


موضوع و هدف شرکت:

ايجاد تأسيسات تقسيم و توزيع آب شهری و تأسيسات مرتبط با جمع‌آوری انتقال و تصفيه فاضلاب و همچنين بهره‌برداری از تأسيسات تأمين و تقسيم و توزيع آب شهری و تأسيسات مربوط به جمع‌آوری و انتقال و تصفيه فاضلاب برعهده شرکت خواهد بود.

الف- بهره‌برداری از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهری بعد از آبگیر، نظير تصفيه‌خانه - ايستگاه‌های پمپاژ - خطوط انتقال، منابع چاه‌ها -  سيستم‌های کنترل و شبکه‌های توزيع

ب- بهره برداری از شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌ها و ايستگاه‌های پمپاژ مربوطه

د- اجرای طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفيه فاضلاب

هـ- اجرای طرح‌های تأمين و انتقال آب با توجه به تبصره (3) ماده (1) قانون فوق

و- سرمايه‌گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکت‌هايی که با اهداف و وظائف شرکت مرتبط باشد. به منظور ارتقاء کيفی وکمی فعاليت‌های شرکت

ز- انجام امور تحقيقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه‌ريزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ر- تشکيل شرکت‌های جديد برای تبصره (2) ماده (1) قانون فوق

 

مرکز شرکت:

مرکز اصل شرکت در شهر ياسوج و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان کهگيلويه و بويراحمد می‌باشد.

ارکان شرکت:

شرکت دارای ارکان زير می‌باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هيئت مديره

ج- مديرعامل

د- بازرس