سرپرست معاونت خدمات مشتركین و درآمد شركت آب و فاضلاب استان منصوب شد

سرپرست معاونت خدمات مشتركین و درآمد شركت آب و فاضلاب استان منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد

  شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد

  شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد یک شرکت در شهر یاسوج می باشد

   نظرات