شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

شرکت آب وفاضلاب روستایی خوزستان براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ هئیت محترم وزیران به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مصوب آذرماه ۱۳۷۴ بصورت شرکت (سهامی خاص ) که کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی است تاسیس و طی شماره ۸۸۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۳/۳ در اداره کل ثبت املاک و اسناد خوزستان به ثبت رسیده است . این شرکت تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۷۷ بطور رسمی جهت خدمات رسانی و ایجاد تاسیسات فعالیت خودرا آغاز نموده ودرسال ۱۳۸۱ به وزارت نیرو الحاق گردید .