سرویس تابلو برق های تاسیسات آبرسانی روستایی خلیفه حیدر

مدیر امور آبفا روستایی شهرستان شوش از سرویس تابلو برق های تاسیسات آبرسانی روستایی خلیفه حیدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان عاشور مزرعه گفت: عملیات سرویس تابلو برق های تاسیسات آبرسانی روستایی خلیفه حیدر توسط تکنسین های برق این امور انجام شد.

وی افزود: سرویس تابلو برق اصلی و تابلو برق آب پاک تاسیسات خلیفه حیدر در راستای تاین آب شرب اهالی شریف روستایی بصورت منظم در سطح سایر تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان شوش انجام می شود.

مدیر امور آبفا روستایی شهرستان شوش ادامه داد: مخزن هوایی تاسیسات خلیفه حیدر نیز بدلیل فرسودگی نیاز به تعمیر و بازسازی داشت که توسط اکیپ تعمیرات و نگهداری این امور جوشکاری شد و شکستگی ها و روزنه های بوجود آمده اصلاح شد.

مزرعه اظهار کرد: رفع شکستگی ها، سرویس و سایر اقدامات در راستای بهبود کمی و کیفی آب شرب اهلی شریف روستایی در سطح شهرستان شوش است.

تاسیسات آبرسانی روستایی خلیفه حیدر 38 روستا با جمعیتی بالغ بر 6 هزار نفر را تحت پوشش آبرسانی دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات