شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

قطعاً يكي از عمده ترين مسائل حيات بشري تامين آب شرب و بهداشت آن در جامعه مي باشد كه در اين راستا ضرورت تامين اين امر در جوامع روستائي نيز كاملا مشهود و از نظر ابعاد مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و … قابل توجه و اهميت بوده و مي باشد. 
بدين منظور و در جهت نيل به اهداف زير ، شركت آب و فاضلاب روستائي هرمزگان در سال ۱۳۷۷ تشكيل گرديده وعمده فعاليت های آن بدین شرح مي باشد:
۱-تامین آب شرب وبهداشتی براساس استاندارهای تعریف شده 
۲- نگهداري و بهره برداري شبكه هاي آب شرب روستايي 
۳-حفظ ونگهداری ،توسعه و بازسازي شبكه ها ی آبرسانی
۴-ارتقاء سطح دانش ،مهارت،توانایی کارکنان وافزایش انگیزه وجلب مشارکت آنها
۵-احداث و ايجاد تاسيسات مربوط به تامين آب آشاميدني و دفع بهد اشتي فاضلاب روستايي 
۶-تهیه وتامین امکانات وتجهیزات مورد نیاز واستفاده از توان پیمانکاران ومشاورین متعهد ومتخصص
۷-آبرساني سيار به روستاهاي فاقد آب شرب 
۸-بهره گیری از فن آوریها وسیستمها وفنون مدیریت نوین وتلاش در جهت بهینه نمودن قیمت تمام شده ی آب
۹-تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت وتدوین برنامه ریزی مناسب در جهت نیل به اهداف.
اين شركت هم اكنون با استقرار تشكيلات اجرايي تحت عنوان امور آب و فاضلاب روستايي در ۱۳ نقطه استان در جهت خدمات رساني سريع و مناسب به روستاييان فعاليت نموده