امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان بشاگرد به عنوان دستگاه برتردر جشنواره شهید رجایی شهرستان معرفی شد.

امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان بشاگرد به عنوان دستگاه برتردر جشنواره شهید رجایی شهرستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی هرمزگان: با توجه به عملکرد شایسته و مناسب امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان بشاگرد در امر خدمات رسانی به موقع به روستائیان وتامین آب شرب سالم وبهداشتی از طرف دبیرخانه جشنواره شهید رجایی شهرستان بشاگرد به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات