شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

در بحبوحه سخت ترين سال هاي جنگ تحميلي كه تاسيسات صنعتي ايران يكي پس از ديگري با بمباران هاي پي در پي تخريب مي شدند، تصميم گيران بر آن شدند كه 8 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و قطع دست بيگانگان از منابع ملي، در سال 1366 نسبت به تشكيل شرکت برق ايران در قالب معاونت طرح و توسعه شركت توانير اقدام ورزند. پس از آن به مدت 10 سال اين تشكيلات جديد براي حفظ تاسيسات، بازسازي و ايجاد ظرفيت هاي جديد تلاش كرد تا در نهايت در سال 1375 سازمان توسعه برق ایران به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي وزارت نيرو شکل گرفت. 

هيأت وزيران در جلسات 1392/12/28 و 1389/07/27 براساس پیشنهادهای مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1368) و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب1377)، اساسنامه «شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» را به «شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» اصلاح و تصويب كرد. با تایید این اساسنامه در تاریخ 1393/11/12 توسط شورای نگهبان روند تبدیل سازمان توسعه برق ایران به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وارد مرحله نهایی گشت و این شرکت در تاریخ 1394/07/15 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.