نشریه مناقصه-مزایده

ارائه خدمات حقوقی در زمینه مناقصات و مزایدات، اطلاع رسانی در زمینه مطالعات و مناقصات

در صورت تمایل به خرید عضویت با دفتر روزنامه مناقصه‌- مزایده با شماره تماس 2-88475790 امور مشترکین تماس حاصل نمایید.