بهورزان صنایع الکترونیک

اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمانها ، نرم افزارهای اتوماسیون اداری

      سيستم هاي خانه هوشمند و اتوماسيون ساختمان بهورزان باعث صرفه جويي درمصرف انرژي، حفاظت و ايمني افراد و تجهيزات و باعث کم کردن هزينه هاي مازاد و ارتقاء مديريتي و آسايش افراد در فضاهاي مسکوني، اداري، صنعتي، تجاري و ورزشي مي شود و در نتيجه راندمان کار را افزايش خواهد داد. اهداف هوشمند سازي بهورزان:- افزايش ضريب تجمل و مدرن بودن و زيبايي ساختمان- صرفه جويي قابل ملاحظه در مصرف انرژي- کاهش استهلاک دستگاه ها و تجهزات ساختمان و در نتيجه عمر بيشتر آنها- کاهش هزينه هاي راهبري ساختمان- آسايش، کنترل و امنيت بيشتر- کاهش هزينه هاي راهبردي ساختمان