شرکت فولاد بافت سبحان فارس همواره خواستار حضوری مؤثر و قوی همچنین پاسخگویی مناسب به نیاز های جامعه بوده و خواهد بود که در راه رسیدن به این امر مهم ناگزیر همراه و همگام بودن با تحولات و فن آوریهای نوین صنعت ساختمان خواه در درون کشور خواه در سطح جهانی را در صدر اهداف و خواسته های خود قرار داده است و همواره نهایت تلاش خود را در زمینه ارتقاء کیفی صنعت ساختمان سازی به کار بسته است و در این زمینه برای عملی ساختن این اهداف اقداماتی از قبیل آنچه در ذیل آمده به انجام رسانیده است .توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش پرسنل و کارکنان از طریق بکارگیری نیروی جوان و متخصص و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت آموزش و تربیت پرسنلی متخصص، فنی و کارآمد با این انگیزه و نظر که این افراد در فردای صنعت ساختمان سازی کشور به عنوان افرادی مفید و متمایز انجام وظیفه نمایند . توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش پرسنل و کارکنان از طریق بکارگیری نیروی جوان و متخصص و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت آموزش و تربیت پرسنلی متخصص، فنی و کارآمد با این انگیزه و نظر که این افراد در فردای صنعت ساختمان سازی کشور به عنوان افرادی مفید و متمایز انجام وظیفه نمایند . ارتباط پیوسته و دائمی با مراکز علمی و تکنولوژیکی با هدف بالا بردن سطح دانش فنی و دستیابی به محصولی موازی با استانداردها و فن آوریهای داخلی و خارجی همچنین توجه ویژه به به نوآوریهای اعلام شده از سوی این مراکز و همگام شدن با این تحولات هماهنگ سازی و بهبود سطح فنی ماشین آلات کارخانه با جدیدترین و مدرن ترین ماشین آلات موجود در دنیا به منظور تسریع در امر تولید و رسیدن به محصولی مرغوب تر که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح رضایت مندی مشتریان با محصول استاندارد و زمینه سازی در راستای بالا دی مشتریان خواهد شد . ارتباط پیوسته و دائمی با مراکز علمی و تکنولوژیکی با هدف بالا بردن سطح دانش فنی و دستیابی به محصولی موازی با استانداردها و فن آوریهای داخلی و خارجی همچنین توجه ویژه به به نوآوریهای اعلام شده از سوی این مراکز و همگام شدن با این تحولات هماهنگ سازی و بهبود سطح فنی ماشین آلات کارخانه با جدیدترین و مدرن ترین ماشین آلات موجود در دنیا به منظور تسریع در امر تولید و رسیدن به محصولی مرغوب تر که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح رضایت مندی مشتریان با محصول استاندارد و زمینه سازی در راستای بالا دی مشتریان خواهد شد .اهتمام جهت اخذ گواهینامه های مختلف استانداردهای کیفی و مدیریتی و کیفیتی که بطور حتم گامی مؤثر در زمینه هرچه بهتر اداره شدن سازمان وهمچنین پیشرفت سطح کیفی و فنی محصول تولیدی خواهد بود (از جمله گواهی نامه استاندارد 1-2909 در تولید خرپا و گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در تولید خرپا و شبکه میلگردی ) فراهم ساختن امکان و شرایط مناسب جهت آشنایی مشتریان با محصول استاندارد و زمینه سازی در راستای بالا بردن و ترویج فرهنگ استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد این شرکت یکی از مهم ترین خود را در اختیار گرفتن 20% از سهم بازار مصرفی در مورد میلگردهای بتونی فرم داده شده در کشور قرار داده است که امید است در آینده ای نزدیک به این هدف دست یابد . اهتمام جهت اخذ گواهینامه های مختلف استانداردهای کیفی و مدیریتی و کیفیتی که بطور حتم گامی مؤثر در زمینه هرچه بهتر اداره شدن سازمان وهمچنین پیشرفت سطح کیفی و فنی محصول تولیدی خواهد بود.