زاو

طراحی، تهیه و نصب سیستم های برودتی ، سردخانه های صنعتی و تجاری، کنترل اتمسفر با مساحت یونیت های کمپرسور، آمونیاکی فریونس

تأسيس شرکت زاو به سال 1365 باز مي گردد . در طول بيش از دو دهه فعاليت مسمتر در صنعت سرد سازي اين شرکت موفق به اجراي بيش از 60 پروژه در انواع و مقياس هاي متفاوت گرديده است. 


اجراي بزرگترين سردخانه خاورميانه در ايران با بهره برداري از پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا از جمله تلاشهاي اين شرکت مي باشد . 
در صنعت نفت اجراي دو پروژه براي سکوي نفتي بهرگانسر و سلمان دالان براي شرکتهاي تأسيسات دريايي و صدرا را مي توان نام برد.


فعاليت شرکت زاو محدوده به ايران نبوده و اين شرکت اولين صادر کننده خدمات طراحي و مهندسي در اين بخش از صنعت به خارج مي‌باشد. 
تلاش بر دستيابي و استفاده از برترين تکنولوژي روز دنيا ،‌تربيت کادر فني کارآمد ، انتقال و آموزش دستاوردهاي صنعت برودت به دست اندرکاران داخل کشور بخشي از اهداف اصلي اين شرکت مي باشد که با برگزاري چندين سيمنار آموزشي در راستاي رسيدن به اين هدف تلاش نموده است.