شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد در سال 1386 با مشارکت جمعی از متخصصان علوم مختلف تشکیل شده است. اعضای شرکت با هدف نیل به تعالی و پیشرفت علمی و صنعتی و خودکفایی کشور فعالیت خود را دو سال قبل از ثبت قانونی شرکت در زمینه پژوهش های علمی و صنعتی آغاز کرده بودند و پس از مطالعات و آزمایشات متعدد موفق به اختراع و ثبت جدیدترین فن آوری روز دنیا در زمینه رسوب زدایی الکترونیکی شدند.

پس از ثبت شرکت، واحد تحقیق و توسعه نخستین گروهی بود که فعالیت خود را با برنامه ای جدید آغاز کرد و همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز علمی معتبر نظیر آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران منجر به ارتقاء، بهبود فن آوری و عملکرد دستگاه های ضدرسوب الکترونیکی تولید این شرکت شد و سرانجام پس از سه سال پژوهش و تحقیق در سال 1388 برای نخستین بار محصولات این شرکت برای استفاده صنعتی و عمومی به بازار مصرف کشور معرفی شد

شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد پس از ده ماه پیگیری و همکاری با مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در تاریخ 26/7/88 موفق به دریافت تأییدیه فنی برای تولید دستگاه های ضدرسوب الکترونیکی شد
همچنین فن آوری ضدرسوب الکترونیکی این شرکت در تاریخ 27/10/88 در مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ 22/6/89 نیز مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، فن آوری ضد رسوب الکترونیکی این شرکت را به عنوان تکنولوژی نوین High-tech مورد تایید قرارداد .
دفتر مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در تاریخ 20/2/89 فن آوری ضدرسوب الکترونیکی این شرکت را به روسای سازمان مسکن و شهرسازی سراسر کشور معرفی و استفاده از آن را در ساختمان ها و پروژه های مسکونی، تجاری و اداری توصیه کرده است
همکاری های مشترک علمی با دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در زمینه رسوب زدایی و تأسیسات مکانیکی از دیگر فعالیت های شرکت است. آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، دستگاه های این شرکت را مورد آزمایش قرارداده است که نتایج آن عملکرد موثر این فناوری را بر رسوب زادیی نشان می دهد. همچنین طرح میکروب زدایی این فناوری و تاثیر آن بر میکرو اورگانیسم موجودات معلق در آب با همکاری آزمایشگاه در حال اجرا است