شرکت کیمیا صنعت با سابقه ای مفید در زمینه خدمات مشاوره و مهندسی ، نصب و راه اندازی واحد های کوچک و متوسط صنعتی ، تولید، تامین مواد اولیه کارخانجات و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر بین اللملی در صنایع مختلف فعالیت دارد.
هدف اصلی این شرکت شناسایی طرح های جدید در دنیا و بررسی بازار داخلی آن می باشد و در صورت بالا بودن پتانسیل اقتصادی آن به بومی سازی و ارائه خدمات کامل در خصوص راه اندازی واحد های صنعتی می پردازیم.
ضرورت ارائه تکنولوژی ها و محصولات نو در صنعت ساختمان ما را بر آن داشت که در این خصوص به بررسی های بیشتر پرداخته و با شناخت کاملی که نسبت به تولید انواع سنگ های مصنوعی بر پایه های مختلف داشتیم به بومی سازی تولید انواع سنگ های نمای آنتیک و موزائیک ها و کف پوششرکت کیمیا صنعت سمنت پلاست های نسل جدید اقدام نمودیم.