در آواخر دهه 70 با توجه به افزايش ساخت وساز در كشور و نياز بازار به توليد محصولات داخلي قفل پنج ستاره قدم به عرصه توليد گذاشت و با تمركز به بر كيفيت و سليقه مشتري امروز به عنوان بزرگترين توليد كننده قفل درب حياط در ايران به شمار ميرود.

پنج ستاره پس از آن به منظور تكميل حوزه فعاليت خود اقدام به توليد انواع قفل هاي آپارتماني (سوئيچي ، كليدي ، سرويس )

قفل كمدي و انواع سيلندر نموده است .

پنج ستاره با بهره گيري از تجربه چندين ساله و به كارگيري نيروي متخصص موفق به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت

Iso -9001 2008 و همچنين موفق به دريافت گواهينامه استاندارد اروپا CE گرديده است .