آبادیس تجارت ایرانیان

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ماشین آلات تولید درب و پنجره UPVC BATIPEN ترکیه در ایران- نمونه مقاطع اختصاصی آلومینیومی

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ماشین آلات تولید درب و پنجره UPVC BATIPEN ترکیه در ایران- نمونه مقاطع اختصاصی آلومینیومی

  • دستگاه اتوماتیک جوش تک سر
  • دستگاه دوسر جوش
  • دستگاه فرز
  • دستگاه اتوماتیک برش زهوار
  • دستگاه اتوماتیک تمیز کاری
  • دستگاه دوسر برش اتوماتیک