اولين و تنها توليد كننده دستگاه هاي پيچ جوش و گل ميخ زن (STUD WELDING) در ايران
ارائه دهنده انواع دستگاه هاي پرچ مهره و ميخ
ارائه دهنده خدمات پانچ CNC
ارائه دهنده انواع پيچ جوش و مهره پرچ