· فعالیت در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان(BMS )و سیستم های کنترل هوشمند داخل آپارتمانها (Home Automation)
· فعالیت گسترده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
· ارائه مشاوره های فنی ، نظارت عالیه و اجرای سیستم های مدیریت هوشمند ساختمانی در پروژه های مطرح کشور
· انجام طراحی های مهندسی هوشمند و غیر هوشمند در تاسیسات ساختمان
· همکاری تنگاتنگ و مرتبط با جوامع تخصصی صنعت ساختمان
· دارای دپارتمان فنی و اجرائی مجرب در زمینه سیستم های کنترل هوشمند در سطح کشور
· دارای پرسنل مجرب و متخصص در زمینه سیستم های کنترل هوشمند و سنتی