انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

نجام پروژه‌هاي علمي و تحقيقاتي، مشاوره‌اي، مديريتي و اجرايي و در راستاي ارتقاي کيفي و کمي دانش مربوط به بتن و ساير مصالح ساختماني

انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران در همکاري با آزمايشگاه مصالح ساختماني و با هدف ارتباط با صنعت ساختمان و انجام پروژه‌هاي علمي و تحقيقاتي، مشاوره‌اي، مديريتي و اجرايي و در راستاي ارتقاي کيفي و کمي دانش مربوط به بتن و ساير مصالح ساختماني، شامل مطالعات رفتاري، فن‌آوري توليد، کاربرد مصالح و فرآورده‌هاي بتني، ترميم و نگهداري سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي بتني ويژه در سال 1381 با هدايت با هدايت استاد فقيد دکتر مهدي قاليبافيان آغاز به‌کار کرد. اين انستيتو با جذب نيروهاي نخبه در زمينه تکنولوژي بتن نظير برگزيدگان مسابقات بين‌المللي بتن و نيز فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشکده فني و همچنين با بهره‌گيري از تجهيزات کامل آزمايشگاه مصالح ساختماني، عزم بر آن نهاده تا با کمک کارشناسان خود به صنعت ساختمان کشور خدمت نمايد. خوشبختانه در حال حاضر، انستيتو مصالح ساختماني مورد توجه صاحبان صنايع ساختماني در زمينه تکنولوژي بتن بوده و قراردادهاي مشاوره‌اي و تحقيقاتي متعددي را به اتمام رسانيده و يا در دست انجام دارد.