شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاص

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاص یک شرکت در شهر تهران می باشد

      اين شركت در سال 1334 براي اولين بار با نام شركت مهندسين مشاور جان و مولم جهت تحقيق و مطالعه خاكهاي ايران در ساخت راههاي اصلي تحت عنوان آزمايشگاه خاكشناسي در دانشكده فني دانشگاه تهران فعاليت خود را آغاز نمود و پس از 2 سال اين آزمايشگاه تحت نظر سازمان برنامه و به وسيله شركت Aman and Whitney براي مدت يك سال ديگر به كار خود ادامه داد و سپس مستقيماً زير نظر سازمان برنامه و با مسئوليت ها و شرح وظايف جديد شروع به كار نمود.در سال 1342 به استناد مصوبه شماره 4296 هيئت وزيران با نام آزمايشگاه فني خاك شناسي تغيير نام يافت.در سال 1350 اين مركز به دليل حجم بالاي پروژه هاي بخش عمراني، راهسازي و ساير پروژه‌هاي مرتبط با وزارت راه و ترابري و مصوبه شماره 144914 هيئت وزيران با نام آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به وزارت راه و ترابري انتقال يافت.سپس در سال 1363 اساسنامه آن با نام شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تائيد شوراي نگهبان رسيد.در نهايت در سال 1384 نيز به استناد مصوبه شماره 11887ت/32724 هيئت وزيران جايگاه اين شركت در نظام فني و اجرايي كشور ارتقا يافته و در حال حاضر به صورت يك شركت صد در صد دولتي و مادر تخصصي فعاليت مي نمايد.اين خدمات طيف وسيعي از فعاليت ها به شرح ذيل را شامل مي گردد:1- مطالعه خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي خاك ها و مصالح و مصنوعات ساختماني2- انتخاب و تعيين روش هاي مناسب در انجام آزمايش هاي مربوطه3- انجام آزمايش هاي فني و كنترل اجرايي پروژه هاي عمراني در حين اجرا4- فراهم نمودن امكانات مطالعات علمي، فني و تحقيقاتي به منظور آموزش كاركنان شركت و همچنين ساير دستگاهها، هماهنگ با تحولات و پيشرفت هاي علم مكانيك خاك و سنگ5- محاسبه، مطالعه، طرح و همچنين نظارت و مشاوره در زمينه هاي مكانيك خاك و سنگ ژئوتكنيك و راه6- تدوين استانداردهاي مرتبط طي همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران7- انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقات علمي كاربردي مرتبط8- ارتباط با منابع علمي داخلي و خارجي به منظور تبادل اطلاعات و روشهاي جديداين شركت هم اكنون در قالب يك سازمان مركزي در تهران و با حضور در 30 استان كشور و 200 شعبه و 1000 واحد ملي و با داشتن بيش از 1400 نفر نيروي متخصص و مجرب گسترده ترين و مجهزترين شركت در زمينه كنترل كيفيت و ارائه خدمات مشاوره ژئوتكنيك به پروژه هاي عمراني و نيز بخش خصوصي در سطح كشور مي باشد.پس از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي در سال 1390 اين شركت به عنوان يكي از زير مجموعه هاي وزارت راه وشهرسازي فعاليت مي كند.